วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554ชื่อสามัญ กระบือเจ็ดตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Excoecaria cochinchinensis Lour.
ชื่อวงศ์ EUPHORBIACEAE